Category - Życiorys

Muzyczne inspiracje ks. Dominika Maja

O zamiłowaniu ks. Dominika Maja do muzyki nie trzeba nikogo przekonywać. Doskonale wiedzą o tym wszyscy, którzy zetknęli się z tym świątobliwym Kapłanem. Nie tylko lubił śpiewać i podgrywać na instrumentach, ale także sam komponował. Niestety, niewiele pieśni autorstwa ks. Dominika zachowało się do naszych czasów. Najbardziej znaną jest śpiewana do dzisiaj w krasnobrodzkim sanktuarium pieśń na rozpoczęcie niedzielnych mszy świętych i na odsłonięcie cudownego obrazu. „Witaj Maryjo” ks. Dominik Maj napisał będąc w obozie koncentracyjnym. W tym kontekście słowa tam zawarte nabierają szczególnego znaczenia: Read More