Modlitwa o beatyfikację ks. Dominika Maja

18

Miłosierny Boże, który nieustannie
powołujesz ludzi do świętości,
obdarz chwałą ołtarzy
księdza Dominika Maja.

Niech modlitwa tego,
który cierpiał dla Imienia Twego
i służył wśród uwięzionych, chorych i cierpiących,
dorosłych, młodzieży i dzieci
umacnia serca wiernych do naśladowania Chrystusa
i miłowania Kościoła Świętego.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Za zgodą Kurii Metropolitalnej w Lublinie
z dnia 13 października 2016 r.
Nr 652/Gł/2016

Bp dr Mieczysław Cisło, wikariusz generalny

Ks. dr Krzysztof Kwiatkowski, kanclerz

Informacje o otrzymanych łaskach prosimy kierować na adres:

ks. Jerzy Krawczyk
ul. Lubelska 2
22-100 Chełm

krawczykj1@gmail.com